INKOMEN SPECIALIST

Het bedrag dat in NRC Handelsblad van 3 april is genoemd als gemiddelde omzet in de specialistische praktijk lijkt een berekening van de bekende totale specialistische honoraria (ca. 2,5 miljard) gedeeld door het aantal vrijgevestigde specialisten (ca. zesduizend).

Hierbij wordt vergeten dat vele academische specialisten inkomsten genieten uit particuliere honoraria, die in een "pot' worden gedaan, die een aantal malen per jaar wordt uitgekeerd. Ook zijn er specialisten in loondienst die er een praktijk voor eigen rekening bij doen. De noemer is dus niet zesduizend maar veel hoger. Een omzet van 300.000 à 350.000 gulden is een realistischer schatting. Dit is dan het totale bruto praktijkinkomen waar nog kosten van af gaan: secretaresse, kantoorkosten, assistent, congressen, pensioen, goodwill. Iedereen mag uitrekenen wat er dan als inkomen overblijft.

Voor deelname aan congressen, abonnementen en dergelijke blijft een steeds kleiner bedrag beschikbaar. Aangezien de meeste ontwikkelingen in het buitenland plaatsvinden, wordt het steeds moeilijker dergelijke ontwikkelingen te volgen. Hoe dit te rijmen is met de steeds grotere nadruk op een steeds hogere kwaliteit, kan staatssecretaris Simons ons misschien nog eens uitleggen.