Het NOC grijpt de noodrem

Al geruime tijd waarschuwt penningmeester Sjoerd Feenstra van het Nederlands Olympisch Comité voor een financiële strop die de organisatie van de Europese Jeugd Olympische Dagen in Valkenswaard zou veroorzaken.

In een vroeg stadium onderkende hij dat het NOC zich heeft verkeken op de belangstelling bij het bedrijfsleven voor dit breedtesportevenement. Pas afgelopen donderdag bracht voorzitter Wouter Huibregtsen het slechte nieuws naar buiten: er moet binnen veertien dagen 2,5 miljoen gulden zijn gevonden, anders moet het IOC worden meegedeeld dat Nederland de ruim 2500 jonge sportmensen (tot zestien jaar) uit alle 44 Europese landen niet kan ontvangen.

Het NOC mag dan samen met de NSF hard bezig zijn de positie van de sport in de samenleving duidelijk te bepalen, financieel is er minder succes. Een aantal acties die rond de Spelen van Barcelona is opgezet heeft niet de verwachte inkomsten opgeleverd. Een olympische loterij werd een mislukking. De ontvangst van gasten in de tent op de kade van Barcelona en het luxe jacht in de haven heeft naar verluidt zo'n half miljoen gulden gekost. De goodwill die men er mee dacht te kweken onder sponsors heeft, althans op de korte termijn, niet geresulteerd in spectaculaire nieuwe overeenkomsten. Als bedrijfsleven en overheid binnen twee weken niet samen anderhalf miljoen schenken en er een garantie komt voor nog eens een miljoen kan de schade nog beperkt worden gehouden tot een miljoen, schat Feenstra, die met onmiddellijke ingang is afgetreden als penningmeester. Een grotere aanslag op de kas van de NSF, waarmee dit jaar wordt gefuseerd, kan het NOC zich niet veroorloven. Huibregtsen heeft nu de noodrem gegrepen en zal die aantrekken zodra het project financieel niet haalbaar blijkt te zijn. Het is de enige manier om een debâcle te voorkomen. Een afgang is het nu al. Anton Geesink heeft al een keer geld gevraagd bij het IOC voor de Jeugd Olympische Dagen en is verzocht nogmaals met voorzitter Samaranch te gaan praten.

Met het mes op de keel, alsof hier de nationale trots in het geding is, moet nu het geld worden losgewrongen. Wat sinds de kandidatuur in 1990 niet is gelukt moet nu tussen twee slokken koffie door geregeld worden. Het NOC is optimistisch, "want het begint nu pas te leven', zegt een woordvoerder. Een merkwaardige typering voor een evenement dat als het even tegenzit over twee weken dood en begraven zal zijn.