Zojuist verschenen

Ad Bergsma: Vakbibliotheken in Nederland en België 182 blz., Schuyt & Co, ƒ 34,50

Herman Finkers: Ik Jan Klaassen. De verbiddelijkste teksten uit zijn theaterprogramma's 122 blz., Novella, ƒ 14,90

Koert Broersma: "Buigen onder de storm'. Levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944 272 blz., Van Gennep, ƒ 38,50

Inge P. Spruit: Dirck Fransz Quispel. Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw 199 blz., Spruit / Drukkerij Trioprint, ƒ 68,-

Laurent J. M. van Nouwen: Willibrord. Een heilige diplomaat of een diplomatieke heilige 158 blz., Lannoo, ƒ 19,90

J.L. van Zanden: The Rise and Decline of Holland's Economy. Merchant Capitalism and the Labour Market 186 blz., Manchester University Press, ƒ 108,15

J. Slavenburg: De verloren erfenis. Inzicht en ontwikkeling van het christendom 334 blz., Ankh-Hermes, ƒ 49,50

Ad Bergsma: Vakbibliotheken in Nederland en België 182 blz., Schuyt & Co, ƒ 34,50

Portretten van 41 gespecialiseerde bibliotheken (""het topje van de ijsberg'') in Nederland en Vlaanderen, variërend van de Nationale Sportbibliotheek in Den Haag tot het Studie- en Documentatiecentrum van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie te 's Gravenwezel.

Herman Finkers: Ik Jan Klaassen. De verbiddelijkste teksten uit zijn theaterprogramma's 122 blz., Novella, ƒ 14,90

Twents theatertalent maakte samen met zijn broer een selectie van teksten uit zijn optredens tot een boekje dat allerlei gedachten oproept over het wezen van humor (""Ik heb mijn vrouw leren kennen. We waren toen precies vier jaar getrouwd'').

Koert Broersma: "Buigen onder de storm'. Levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944 272 blz., Van Gennep, ƒ 38,50

In samenwerking met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgegeven portret van de Amsterdamse autodidact en journalist (oom van de fotograaf) die via Het Volk en omzwervingen in Nederlands-Indië terecht kwam bij het Algemeen Handelsblad. Na de Duitse inval kwam hij terecht in het doorgangskamp Westerbork, alwaar hij In depôt schreef, een egodocument dat nog steeds herdrukt wordt.

Inge P. Spruit: Dirck Fransz Quispel. Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw 199 blz., Spruit / Drukkerij Trioprint, ƒ 68,-

Biografie vol genealogische details van de stamvader van het geslacht Quispel, een Rotterdams schipper-reder-koopman en een voorbeeld is van een gegoede Hollandse burger in de Gouden Eeuw die midden in het economische en politieke leven stond. Een uitgave ""op 17de-eeuwse wijze'' in eigen beheer en gedrukt bij een drukkerij waar nu een nazaat van Quispel aan het roer staat.

Laurent J. M. van Nouwen: Willibrord. Een heilige diplomaat of een diplomatieke heilige 158 blz., Lannoo, ƒ 19,90

Aangevulde editie van boek over de Engels-Ierse monnik die in de zevende eeuw de Nederlanden de schoot der moederkerk binnenloodste, geschreven door voormalig hoogleraar notariaat en belastingrecht, die ook bekend werd als columnist van de Maasbode, de Gelderlander en het Financieel Dagblad (en wiens pen, zo meldt zijn uitgever, ""kritisch maar nimmer bitter'' is), mondt uit in lofzang op het beroemde Willibrord-beeld door Albert Termote op het Utrechtse Janskerkhof.

J.L. van Zanden: The Rise and Decline of Holland's Economy. Merchant Capitalism and the Labour Market 186 blz., Manchester University Press, ƒ 108,15

Recentelijk te Utrecht benoemde part-time hoogleraar Sociaal-Economische Geschiedenis, die onlangs de hitlijst van het Historisch Nieuwsblad aanvoerde als een der meest publicerende Nederlandse historici, vat zijn visie op de bloei en ondergang van Holland tussen 1500 en 1850 samen, waarbij het koopmans kapitalisme geïnterpreteerd wordt ""within the theoretical framework of Marxist historiography''.

J. Slavenburg: De verloren erfenis. Inzicht en ontwikkeling van het christendom 334 blz., Ankh-Hermes, ƒ 49,50

Hoe is het mogelijk, vraagt de auteur van dit boek over het vroege christendom zich af, dat deze religie nog niet heeft geleid tot algehele wereldvrede en een broederlijk samengaan van alle volkeren, om tot de slotsom te komen dat God ""de transcendente en de immanente oertrilling is, waaruit alles is gevormd''.