Wit-Russen aanvaarden verdrag met Rusland

MINSK, 10 APRIL. Het parlement van de voormalige Sovjet-republiek Wit-Rusland heeft gisteren met 188 tegen 34 stemmen zijn goedkeuring gehecht aan een collectief veiligheidsverdrag met Rusland. 84 afgevaardigden onthielden zich van stemming.

De goedkeuring werd verleend ondanks het verzet van de Wit-Russische leider, Stanislav Sjoesjkevitsj, die een grotere onafhankelijkheid van zijn land voorstaat. Hij omschreef de uitspraak van het door conservatieve krachten gedomineerde parlement als een breuk met de tot dusver gevolgde neutraliteitspolitiek van zijn land.

“Het parlement verklaart tegenover de hele wereld dat Wit-Rusland zijn beleid verandert. De ondertekening van dit verdrag zal in feite onze verhouding met Rusland verslechteren, aangezien het geen steun betekent voor Jeltsin maar juist voor de conservatieve krachten die zich tegen hem verzetten”, aldus Sjoeskevitsj. “We hadden Litouwen, Letland, de Oekraïne en andere staten moeten vragen mee te doen aan de vorming van een ring van neutrale staten. Als de bevolking hiertegen "ja' zegt, treed ik af.”

Het parlement was weinig onder de indruk van zijn woorden en het hoofd van de Wit-Russische veiligheidsdienst verklaarde: “Iedere afgevaardigde dient een keus te maken - Rusland of de NAVO.” Minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjyrkovsky ontkende dat het pact in strijd is met de officiële neutraliteitspolitiek. Een woordvoerder van de sociaal-democratische oppositie verklaarde daarentegen dat de nu genomen beslissing de buurlanden in de armen van de NAVO zal drijven.

Honderden betogers demonstreerden, zwaaiend met de rood-witte vlag van Wit-Rusland, buiten het parlementsgebouw tegen het verdrag. “Wij zullen onze kinderen niet uit Wit-Rusland laten weggaan om te sterven”, aldus een van de spandoeken.

Het nu aanvaarde verdrag maakt Wit-Rusland onderdeel van een veiligheidspact dat vorig jaar werd gesloten door Rusland, Armenië, Kazachstan en drie Centraal-Aziatische staten. Vooral de Oekraïne zal weinig gelukkig zijn met de in Minsk genomen beslissing, omdat men daar vreest dat de positie van Rusland erdoor wordt versterkt. De Oekraïne en Rusland zijn het onderling niet eens over de vraag wat er met de nucleaire wapens op het grondgebied van de Oekraïne moet gebeuren. (Reuter)