Wit

Uw correspondent J.M. Bik vergist zich in zijn artikel over Oost-Europa in het Zaterdags Bijvoegsel van 27 maart als hij de dichtregels "De lucht is wit, de hemel wit, de wolken waar nog sneeuw in zit, zijn wit dat zacht vergrijzelt...' aan Henriette Roland Holst toeschrijft. Ze zijn van Jacqueline Elisabeth van der Waals.