WAO

Uw serie "Het Hollands Drama' lijkt bedoeld als kritische begeleiding van de parlementaire enqu^ete naar de uitvoering van de sociale zekerheid. Als zodanig is het niet geslaagd.

- Uw journalisten accepteren vooralsnog de beperking die het parlement zichzelf heeft opgelegd. Werkelijke kritiek zou echter laten zien dat het kernprobleem veeleer de beleidsvoorbereiding is.

- Uw serie legt onnodig veel nadruk op de WAO. In een internationaal perspectief is het eigenlijke probleem de werkloosheid. De WAO is niet meer dan de Hollandse variant van non-reageren. Detail-complicaties van de WAO mogen de aandacht hiervan niet afleiden.

- Uw journalisten beschrijven politiek, sociale partners en Kroonleden, alsof die in een glazen stolp zitten. De media zelf zijn blijkbaar scheidsrechters en geen spelers in het veld. Echter, de cruciale rol van de media mag zo langzamerhand toch wel duidelijk zijn. Het "Hollands Drama' is zo curieus dat het bij een goede, vrije en kritische pers niet had kunnen voorkomen.

    • Thomas Cool