Onzekerheid bij Geveke

Voor de technische groothandel Geveke zijn de vooruitzichten na het slechte jaar 1992 niet rooskleurig.

Stagnatie in de groei maakt het moeilijk een betrouwbare verwachting uit te spreken. De tot dusverre getroffen maatregelen zijn erop gericht om het jaar met een positief resultaat te kunnen afsluiten na het verlies van 20 miljoen gulden in 1992.