MENDÈS FRANCE

In het artikel over de Vierde Republiek in Frankrijk (Boekenbijvoegsel 27-3-93) is een storende fout geslopen. Inzake de Geneefse akkoorden wordt gemeld dat Mendès France ""eind juli 1956'' uit Genève terugkeerde ""met een akkoord''. En: ""Dat die overeenkomst over de dekolonisatie van Vietnam, Cambodja en Laos ertoe leidde dat de Amerikanen zich stortten op Indochina, was de Fransen een zorg.''

Welnu: De wapenstilstandsakkoorden van Genève maakten op 20 juli 1954 een eind aan de vijandelijkheden in Vietnam, Cambodja en Laos. In een slotverklaring werd op 21 juli 1954 tussen Frankrijk en de Democratische Republiek van Noord-Vietnam onder meer afgesproken dat in afwachting van vrije verkiezingen, te houden in de zomer van 1956, Vietnam voorlopig verdeeld zou worden ter hoogte van de 17de breedtegraad. De ministers van buitenlandse zaken van de Sovjet-Unie en China sloten zich bij deze slotverklaring aan. De VS en de tegenregering van Bao Dai (in het Zuiden) weigerden hun instemming te betuigen. Cambodja en Laos hadden in 1953 al hun onafhankelijkheid gekregen van de Fransen. Vanaf 1950 steunden de VS Frankrijk militair en politiek.