LCI Computer niet pessimistisch

LCI Computer Group te 's-Hertogenbosch is niet pessimistisch voor 1993 maar acht het realistisch om enige terughoudendheid te betrachten.

De winst bedroeg vorig jaar 3,3 miljoen gulden (1991: 3,8 miljoen). De winst per aandeel daalde van 52 cent naar 45 cent. De omzet daalde van 122 miljoen naar 104 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuuitoefening bedroeg 8,9 miljoen tegen 8,2 miljoen in 1991. Een bedrag groot 2,9 miljoen is als buitengewone last opgenomen. Het dividendvoorstel luidt evenals vorig jaar 1,2 procent in aandelen. De jaarvergadering wordt gehouden op 21 april.