Kuitert vindt dat CDA in euthanasie te "rooms' is

DEN HAAG, 10 APRIL. De rooms-katholieke bloedgroep van het CDA oefent met de huidige euthanasieregeling “levensbeschouwelijke pressie” uit op de rest van de samenleving. Dat zegt de emeritus-hoogleraar ethiek prof.dr. H.M. Kuitert vandaag in een gesprek met NRC Handelsblad. “Het CDA ruikt hier nog rooms.”

Kuitert was deze week als getuige-deskundige aanwezig bij de geruchtmakende rechtszaak in Assen tegen de Haarlemse psychiater die twee jaar geleden een 50-jarige vrouw hielp bij zelfdoding. De ethicus is tevens lid van de Gezondheidsraad en van de Commissie Aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen van de artsenorganisatie KNMG.

Kuitert is van mening dat de overheid geen oordeel hoort te hebben over de aanvaardbaarheid van hulp bij zelfdoding en euthanasie. “Ons menselijk leven is niet het eigendom van de staat”, aldus de ethicus. Bijgevolg hoeft de minister van justitie volgens hem ook niet te waken over de euthanasiepraktijk. “Bij euthanasie gaat het niet om het leven van een ander”, aldus Kuitert. “Ik zou hoogstens het slachtoffer kunnen worden van mijzelf. Je kunt niet een wet maken die dat criminaliseert. Daarom denk ik dat er veel meer levensbeschouwing in de huidige regulering van de euthanasie zit dan er in zou behoren te zitten.”

Volgens Kuitert valt praktisch wel te leven met de huidige regulering van euthanasie, die twee maanden geleden werd goedgekeurd door de Tweede Kamer, “maar ik denk dat de levensbeschouwelijke pressie achter de regulering onmiskenbaar is”. Kuitert zegt in dit verband: “Ik zou het heel erg vinden als ik dood moest gaan op de manier waarop de katholieke bisschoppen dat voorschrijven.”