Kooijmans bezoek aan Griekenland krijgt geen aandacht

ATHENE, 10 APRIL. Met het tweedaagse officiële bezoek dat de Nederlandse minister Kooijmans (buitenlandse zaken) deze week aan Athene heeft gebracht is iets vreemds aan de hand. Het is in de Griekse media totaal onopgemerkt gebleven.

Geen Griekstalige krant maakte er melding van, het meest bekeken televisiestation Mega had er ook niets over en alleen op de staatstelevisie kwam de bewindsman enige seconden in beeld (zonder geluid).

Een bezoek als dit wordt gewoonlijk als een routine-aangelegenheid afgehandeld zonder veel publiciteit, maar men zou hebben verwacht dat er voor de opvolger van Van den Broek, de minister die hier jarenlang als een anti-Griekse Turkenvriend werd afgeschilderd, wat meer belangstelling zou hebben bestaan. Te meer daar Kooijmans, specialist inzake mensenrechten, kan worden gerekend tot de school van de hier nog altijd vereerde Van der Stoel.

In diplomatieke kringen en bij het Nederlandse bedrijfsleven in Athene heerst echter wel grote tevredenheid over het bezoek. Dit geldt als een bevestiging van de succesvolle betrekkingen tussen Nederlands en Griekenland: optimale export, inclusief defensiemateriaal, Nederland bovenaan als investeerder, toenemend toerisme naar Griekenland. De Griekse minister van nationale economie Stefanos Manos heeft onlangs een bezoek aan Nederland gebracht, dat overigens eveneens aan de aandacht van de Griekse pers is ontsnapt.

Is er op journalistiek terrein misschien nog een enkel spoor te vinden van de boycot die in februari vorig jaar alle Nederlandse produkten in Griekenland trof? Geldt de Nederlandse bewindsman wellicht nog een beetje als een dergelijk "produkt"? De anti-Nederlandse stemming leek hier aardig getaand. Sinds begin vorig jaar zijn er diverse nieuwe "anti-Grieken" opgestaan, met vooraan de Deense minister Jensen die uitspraken deed als: “zo bont heeft zelfs jullie Broek het niet gemaakt”.

De oorzaak moet eerder worden gezocht in het feit dat Griekse emoties snel opvlammen en even snel weer uitdoven. “Nederland” wekt geen speciale animositeit en dus is een minister van dat land nu weer even oninteressant als die van Ierland om maar iets te noemen. Ook is er misschien sprake van een zich afsluiten voor alles wat uit het kritische West-Europa komt.

Griekenland is gevoelig voor kritiek. Er speelt namelijk ook nog de kwestie van de nieuwe identiteitsbewijzen, waarbij Griekenland als enig EG-land naar de godsdienst vraagt (om in 95 procent van de gevallen het antwoord "Grieks-Orthodox" te krijgen). Het Europese Parlement keurde dit in een motie af en Kooijmans' Belgische collega Claes heeft de Grieken hierover een brief geschreven. Deze week heeft het Griekse parlement over de kwestie gesproken en de afgevaardigden waren het allen eens dat het antwoord op de godsdienstvraag verplicht moest blijven: “De orthodoxe kerk is deel van onze identiteit”. “Het gaat niet om een geloof maar om een beschaving” en: “Waar bemoeit die EG, waar bemoeit zo'n Belgische minister zich eigenlijk mee?”

    • Frans van Hasselt