Kok: debat over paarse coalitie is onwezenlijk

DEN HAAG, 10 APRIL. De huidige discussie over een "paarse' regeringscoalitie van PvdA, D66 en de VVD, zoals die ook door mensen binnen zijn eigen partij wordt gestimuleerd, heeft “iets onwezenlijks”, vindt PvdA-leider en vice-premier Wim Kok. De PvdA zit nu met het CDA in een coalitie en die moet naar zijn mening straks worden beoordeeld op de volle periode die ze dient. “Welnu, als je constateert dat je het goed hebt gedaan, heb je daarmee ook een zekere investering gepleegd in een vervolg, een vervolg ook van deze combinatie van CDA en PvdA, eventueel uitgebreid met D66, als de verkiezingsuitslag daartoe aanleiding geeft.”

In een gesprek met NRC Handelsblad noemt Wim Kok het huidige kabinet van CDA- en PvdA-ministers “een heel homogene ploeg”. Er heerst een veel minder gespannen verhouding tussen de beide politieke groeperingen dan hij drieëneenhalf jaar geleden had verwacht. De verhouding tussen de fracties is hem eveneens meegevallen, gezien de eraan voorafgaande, lange periode van confrontatie tussen PvdA en CDA.

Kok vraagt zich af welke bijzondere inhoudelijke argumenten er eigenlijk zijn voor een coalitie zonder CDA. “Het enige argument dat ik hoor, is dat het een verademing voor Nederland en voor het CDA zelf zou zijn als het CDA ook eens een keer zou merken wat het is om in de oppositie te zitten. Het lijkt me nogal een magere redegeving voor een paarse coalitie. Laten we maar eens over de inhoud gaan praten. Laten we kijken wat we straks na de verkiezingen met een aantal politieke partijen kunnen klaarstomen.”

“Als het straks blijkt te kunnen met een andere coalitie, waarvan het CDA geen deel uitmaakt, best, ik ben daar niet afkerig van, maar ik heb daar niet een soort warmte bij.” De PvdA-leider blijkt bovendien enig wantrouwen te hebben over de motieven van de andere potentiële partners in een paarse coalitie.