Kim Jong Il weer dichterbij macht N-Korea

TOKIO, 10 APRIL. Kim Jong Il, de zoon en politiek erfgenaam van de Noordkoreaanse president Kim Il Sung, is gisteren met zijn benoeming als hoofd van de Nationale Defensie Commissie (een machtig, 11 leden tellend regeringsorgaan) weer dichterbij de feitelijke macht gekomen.

Kims benoeming door de Volksassemblée gaf aan dat de eerste machtsoverdracht van vader op zoon in een commmunistisch land bijna voltooid is. Kim jr (51) heeft nu bijna-totale controle over de 1,2 miljoen manschappen tellende strijdkrachten, de op drie na grootste strijdmacht ter wereld, op een moment dat zijn land in volledige staat van paraatheid is in verband met wat hijzelf een “ophanden zijnde Amerikaanse invasie” noemt. In de regio is de spanning hoog sinds Noord-Korea vorige maand besloot uit het Non-proliferatieverdrag (NPV, tegen de verspreiding van kernwapens) te stappen. Dat besluit versterkte het vermoeden dat de Noordkoreanen bezig zijn kernwapens te ontwikkelen. Het Internationaal Atoom Agentschap, dat van Pyongyang geen toestemming heeft gekregen om twee verdachte nucleaire installaties in Noord-Korea te inspecteren, heeft de zaak naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties doorverwezen.

De benoeming van Kim Jong Il is volgens het officiële Noordkoreaanse persbureau “een uitdrukking van het onbetwiste vertrouwen van het hele volk in hem en een weerspiegeling van het verlangen en de onwankelbare wens van het (Noord)Koreaanse volk en de officieren en manschappen van het Volksleger om de ten koste van bloed verworven verdiensten van de revolutie als een ondoordringbaar fort te verdedigen”.

De Defensie Commmissie, die tot dusverre door de oude Kim werd geleid, ziet toe op de militaire zaken van het communistische land, met inbegrip van defensie-industrieën en mobilisatie-aangelegenheden. Kim Jong Il, die weinig militaire ervaring heeft, heeft langzaam maar zeker steeds meer controle over de strijdkrachten toegeschoven gekregen. Hij werd eind 1991 benoemd tot opperbevelhebber. In 1992 werd hij maarschalk. Alleen zijn inmiddels 80-jarige vader - die hem volgens het persbureau nu voorstelde als hoofd van de DefensieCommissie, heeft deze functies en titels gehad.

Het verrassende besluit van Noord-Korea om het NPV te verlaten, dat uit naam van Kim Jong Il werd genomen, wordt door waarnemers gezien als onderdeel van diens inspanningen om zijn machtspositie te consolideren. In de daaropvolgende woordenoorlog met het rivaliserende Zuid-Korea, de Verenigde Staten en andere landen is de Grote Leider Kim Il Sung bijna niet naar voren gekomen. Het is zijn zoon, die wordt betiteld als de “Geliefde Leider', die de hardste verklaringen heeft afgelegd en het land in staat van paraatheid heeft gebracht.

De oude Kim is nog steeds president en secretaris-generaal van de 2,4 miljoen leden (op een bevolking van 22 miljoen) tellende Arbeiderspartij. Hij zou nog in een relatief goede gezondheid verkeren. (AP)