Indien vrouwen hun maatschappelijke positie ...

Indien vrouwen hun maatschappelijke positie willen verbeteren, moeten ze thuis beginnen.

N. Hoogerbrugge-van der Linden, Erasmus Universiteit Rotterdam

In wetenschappelijke publikaties wordt bij gebruik van de term evolutie meestal uit het oog verloren dat het om een theorie gaat.

A.C. Knulst, Erasmus Universiteit Rotterdam

In het wetenschappelijk onderzoek dient een kritische houding ten aanzien van de onderzoekprestaties van collega-onderzoekers niet verward te worden met een niet-kritische houding ten aanzien van de eigen onderzoekprestaties.

J.F.J. de Munnik, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zolang automobilisten de chaostheorie niet beheersen, zullen er files blijven bestaan.

T. van Dessel, Erasmus Universiteit Rotterdam