Husseini naar vredesoverleg; Jeruzalem doet een concessie aan Palestijnen

TEL AVIV, 10 APRIL. De Israelische regering stemt ermee in dat de in Oost-Jeruzalem woonachtige Faisal Husseini in de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg zal worden opgenomen. Deze concessie aan de Palestijnen is gisteren door regeringszegslieden tegenover de Israelische televisie bevestigd.

Uit Likud-kringen klonk onmiddellijk scherp protest. Volgens Likud-woordvoerder Moshe Katsav betekent dit dat de kwestie-Jeruzalem tijdens het op 20 april in Washington te hervatten vredesoverleg ter sprake zal komen. De vorige regering, onder Likud-premier Yitzhak Shamir, heeft zich altijd met hand en tand verzet tegen Amerikaanse pogingen om Palestijnen uit Oost-Jeruzalem aan het vredesoverleg te laten deelnemen.

Premier Yitzhak Rabin heeft zich nog niet in het openbaar over het toetreden van Faisal Husseini tot de Palestijnse delegatie uitgelaten. Woordvoerders van zijn bureau onthouden zich nog van officieel commentaar op eerdere berichten daaromtrent in de internationale en Israelische pers. Minister van buitenlandse zaken Shimon Peres zei gisteren dat Israel nu het principe van gesprekken met Palestijnen uit Oost-Jeruzalem in het raam van het vredesoverleg aanvaardt. Aangezien Husseini reeds geruime tijd geleden aan de bouw van een villa in Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever, is begonnen, kan hij worden beschouwd als een Palestijn met een dubbel adres, waardoor zijn Oostjeruzalemse adres minder zwaar zou kunnen wegen.

Yediot Ahronot, Israels grootste krant, meldde gisteren dat Peres en onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin onlangs in Jeruzalem in het geheim met Husseini hebben onderhandeld over de voorwaarden waaronder de Palestijnen de draad van het vredesoverleg weer kunnen opnemen. Deze besprekingen droegen een officieel karakter en protocollen ervan zijn volgens de Israelische krant naar het het hoofdkwartier van de PLO in Tunis gestuurd.

De opname van Husseini in de Palestijnse delegatie is onderdeel van een pakket Israelische maatregelen om de Palestijnse weerstand tegen hervatting van het vredesoverleg na Israels uitwijzing van 415 Palestijnen naar Libanon in december te breken. De andere gebaren, waarover Rabin uitvoerig met president Bill Clinton in Washington overleg heeft gevoerd, zullen pas na hervatting van het vredesoverleg door Israel bekend worden gemaakt en niet daarvoor, zoals gisteravond nog werd geëist door dr Hanan Ashrawi, de woordvoerster van de Palestijnse delegatie. Deze zouden te maken hebben met striktere Israelische eerbiediging van de mensenrechten en verlichting van de militaire druk op de Palestijnse bevolking. Rabin zei twee dagen geleden in de Knesset dat ook de kwestie van de afgrendeling van de bezette gebieden van Israel in reactie op het huidige Palestijnse geweld onderwerp van overleg met de Palestijnen is.

De spanningen in de Palestijnse maatschappij over deze maatregel lopen op naarmate de reserves van de meer dan 120.000 Palestijnse arbeiders die onder normale omstandigheden in Israel werken, opraken. In Israelische landbouwkringen neemt tegelijk de frustratie toe over het verloren gaan van groenten-oogsten en het verleppen van voor export bestemde bloemen. Alleen al in deze sector werd de schade gisteravond op 20 miljoen gulden geschat. Ook de Israelische bouw lijdt als gevolg van het wegblijven van Palestijnse arbeiders gevoelige verliezen. Veel grote bouwprojecten zijn tot stilstand gekomen en uitzicht op geschoold joods personeel is er niet op korte termijn.

Minister van landbouw Yaacov Tsur zal de regering morgen verzoeken 8.000 Palestijnse arbeiders uit de bezette gebieden speciale werkvergunningen te geven om de druk op de in moeilijkheden verkerende boeren te verlichten. Premier Rabin is echter vastbesloten de afgrendeling van de bezette gebieden van Israel, waartoe om veiligheidsredenen werd besloten, voor onbepaalde tijd te verlengen. Sedert deze maatregel is genomen, is geen enkele Israeliër in Israel meer door een Palestijn vermoord. In maart werden 13 Israelische burgers en twee politieagenten door Palestijnen vermoord. Voor Rabin is het met het oog op het vredesoverleg van groot belang dat de hierdoor verontruste Israelische bevolking weer kalmeert zodat hij in een rustiger binnenlands klimaat concessies aan de Syriërs en Palestijnen kan doen.