Clinton wil nog dit jaar akkoord Gatt

WASHINGTON, 10 APRIL. De Amerikaanse president Bill Clinton wil nog dit jaar via een zogeheten snelweg-procedure ("fast-track') een definitief akkoord afdwingen in de vastgelopen Gatt-onderhandelingen over een vrije wereldhandel.

Dit heeft een woordvoerder van het Witte Huis gisteren bekend gemaakt. Clinton heeft het Amerikaanse congres gisteren toestemming gevraagd om zijn volmacht voor de onderhandelingen te verlengen. Zijn huidige mandaat voor de Gatt-onderhandelingen, waarbij 108 landen betrokken zijn, loopt volgende week af.

Als het Congres de Amerikaanse president de gevraagde toestemming verleent, vervalt daarmee haar recht op amendering op onderdelen van een eventueel akkoord. Het Congres kan alleen voor of tegen een akkoord in zijn geheel zijn.

In Brussel is enthousiast gereageerd op de plannen van Clinton. Bij veel EG-onderhandelaars bestond nogal wat wantrouwen jegens de VS. De Amerikanen zouden de voorkeur geven aan de totstandkoming van bilaterale handelsverdragen en hun focus hebben gericht op het ontstaan van een Noordamerikaans en een Amerikaans-Aziatisch handelsblok. De handelsafgevaardigde namens de EG, de Brit sir Leon Brittan, noemde de stap van de Amerikaanse president daarom “uitstekend nieuws”. De Britse EG-commissaris ontmoet zijn Amerikaanse tegenvoeter Mickey Kanter op 19 en 20 april in Washington.

De onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de Gatt (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel) duren inmiddels zeven jaar. De besprekingen liepen grote vertragingen op onder meer door meningsverschillen over subsidies aan de landbouw en de staalindustrie.

Volgens Witte Huis woordvoerder Myers kunnen succesvolle Gatt-onderhandelingen uiteindelijk voor lagere handelstarieven in de hele wereld zorgen. “De president gelooft dat dit het goede moment is om de onderhandelingen wer op te pikken en te voltooien. We vragen nu de andere landen om mee te doen om samen harde beslissingen te nemen voor een succesvol slotakkoord”, aldus Myers.

De onderhandelingen zijn gericht op het ontstaan van nieuwe multilaterale regels en wetten voor de wereldhandel. De VS hebben zich tot nu toe een fel voorstander getoond voor afschaffing van overheidssubsidies op landbouwprodukten. Maar andere landen - in het bijzonder Frankrijk - hebben zich steeds sterk verzet tegen dergelijke maatregelen.

De VS werken vrijwel tegelijkertijd met de herstart van de Gatt-onderhandelingen ook toe naar een soortgelijke snelweg-procedure voor de voorgestelde vrijhandelszône tussen Mexico, Canada en de VS. (Reuter, AP)