Wijziging in militaire top

President Soeharto heeft deze week wijzigingen aangebracht in de militaire top van het land.

De nieuwe chef van de landmacht, het belangrijkste onderdeel van de strijdkrachten, is luitenant-generaal Wismoyo Arismunandar (53). Na de mislukte kolonelscoup in 1965 diende hij twee jaar in Soeharto's persoonlijke garderegiment. Dat gegeven en zijn huwelijk met een jongere zuster van Tien Soeharto gaven ongekende vaart aan zijn carrière, die sterk lijkt op die van zijn zwager. In 1990 werd hij commandant van de Strategische Reserve, die onder Soeharto een einde maakte aan de coup van 1965. Nog geen anderhalf jaar later werd hij plaatsvervangend chef van de landmacht, het voorportaal tot zijn huidige functie. Vice-admiraal Tanto Koeswanto (51), de nieuwe marinechef, voerde tot deze week het commando over de Oostelijke Vloot. Tanto verwierf vorig jaar nationale faam toen zijn fregatten het Portugese actieschip Lusitania Expresso uit de wateren rond Oost-Timor weerden. Van 1983 tot 1988 was hij adjudant van president Soeharto.

De nieuwe chef van de luchtmacht, vice-maarschalk Rilo Pambudi (50), is een voormalige gevechtspiloot en was tot voor kort plaatsvervangend hoofd operaties van de luchtmacht. Dat onderdeel gold onder Soekarno als pro-communistisch, maar bestaat sinds een grote zuivering geheel uit Soeharto-loyalisten.

Het commando over de nationale politie, die in Indonesie onderdeel uitmaakt van de strijdkrachten, is sinds deze week in handen van majoor-generaal Banurusman (51), een voormalig politiecommandant van Jakarta. De politietop geldt al enige jaren als pro-Soeharto.