Philips test divisies met aangepaste rapportage

ROTTERDAM, 9 APRIL. Philips heeft aan alle divisies een fictief vermogen toegekend. Per bedrijfsonderdeel kan de concernleiding op die wijze rendementseisen stellen ten aanzien van het vermogen. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag 1992 van het concern.

- Buckshot LeFonque is de eerste cd waarop samples te horen zijn van John Coltrane. Waarom werd Coltrane tot dusverre nooit gesampled?