Opkomstplicht leger blijft als werving tegenvalt

DEN HAAG, 9 APRIL. De opkomstplicht voor dienstplichtigen kan na 1 januari 1998 gehandhaafd blijven als de werving voor een beroepsleger tegenvalt.

De duur van opkomst zal tot die datum niet verder worden verkort. Dat schrijft minister Ter Beek van defensie in antwoord op 357 vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn prioriteitennota over de toekomstige krijgsmacht. Voor vredestaken wil Nederland in de toekomst kunnen beschikken over 27.000 militairen. Nederland wil dat militairen op vier plaatsen tegelijk voor de VN inzetbaar zijn. Ter Beek schrijft ook dat mariniers en manschappen van de nieuwe luchtmobiele brigade elkaar moeten kunnen aflossen en gezamenlijk moeten kunnen opereren voor het uitoefenen van vredes- en humanitaire taken.