Onderzoek naar declaraties gemeentebestuur Rotterdam

ROTTERDAM, 9 APRIL. De accountantsdienst van de gemeente Rotterdam gaat een onderzoek instellen naar de juistheid van onkostendeclaraties van leden van het gemeentebestuur.

De raadscommissie die is belast met het onderzoek naar de jaarrekeningen van de gemeente heeft “al jaren” het vermoeden dat ambtenaren en bestuursleden “slordig omgaan” met de declaratie van onkosten van onder meer dienstreizen en etentjes.

Dat heeft de voorzitter van de commissie, F. Ravestein, meegedeeld aan de gemeentesecretaris, mr. M. van Eck. Van Eck is als hoofd van de bestuursdienst verantwoordelijk is voor de uitgaven. In een brief aan Van Eck liet de raadscommissie twee maanden geleden weten tegen een “te uitbundig uitgavenpatroon in de representatiesfeer” te zijn. Het huidige regelsysteem voor het indienen van declaraties is volgens de commissie “niet adequaat”. De gemeentesecretaris wil dat de directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst, drs. Y.A.E. van Vugt, concrete voorstellen doet om het declaratiesysteem van het gemeentebestuur te verbeteren.

Volgens Ravestein, in de gemeenteraad fractievoorzitter van D66, wordt het accountantsonderzoek niet gericht op het declaratiegedrag van bepaalde personen. “Het gaat om het geheel. Wij hebben geconstateerd dat de accountantsdienst moeilijk kan controleren of het geld dat wordt uitgegeven wel nuttig wordt besteed en of de declaraties terecht zijn geweest.” De raadscommissie heeft een verhoging van declaratiekosten geconstateerd op de jaarrekening van 1991, maar om welke bedragen het gaat kon vanmorgen Ravestein noch de woordvoerder van de gemeente zeggen.

De raadscommissie heeft sterke vermoedens dat bij representatieve etentjes en dienstreizen te hoge declaraties worden ingediend, maar volgens Ravestein zijn die vooralsnog niet hard te maken. “Er wordt een bepaald bedrag gedeclareerd voor een etentje, waarvan we later hoorden dat er veel minder mensen bij aanwezig waren.” Ook vermoedt de commissie dat sommige raadsleden de cateringdienst van het stadhuis inschakelen voor privé-aangelegenheden. Om dat in de toekomst te voorkomen wil de commissie dat er duidelijke en controleerbare richtlijnen worden opgesteld voor onkosten die wel en niet declarabel zijn.

Op basis van de jaarrekening van 1991 besloot de commissie de declaraties in het jaar 1992 speciaal te laten onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt besloten of de richtlijnen voor declaraties al dit jaar worden aangepast.

Gemeentesecretaris Van Eck heeft vlak na zijn aantreden, twee jaar geleden, al maatregelen genomen om erop toe te zien dat de declaraties van de leden van het gemeentebestuur beter te controleren waren. Hij zegt op dit moment nog geen concrete aanknopingspunten te hebben waaruit blijkt dat er nu onregelmatigheden zijn opgetreden. Volgens een woordvoerder van de gemeente zullen ambtenaren en politici straks exact op het declaratieformulier moeten aangeven waarom de onkosten zijn gemaakt.