Omzet van Bam Groep stijgt 9 pct

ROTTERDAM, 9 APRIL. De bouwonderneming Bam Groep in Bunnik is er vorig jaar niet in geslaagd om zijn netto resultaat te verhogen, ondanks een stijging van de omzet. In 1992 bedroeg de winst dank zij een belastingmeevaller 26 miljoen gulden, gelijk aan die van 1991.

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 1992 die BAM gisteren bekend maakte. De omzet van BAM groeide met negen procent van 1,3 naar 1,4 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat liet een lichte stijging zien van 27,6 tot 27,8 miljoen gulden.

Die stijging werd echter te niet gedaan door een forse daling van de rentebaten van 11,1 naar 8,3 miljoen gulden. In de bouwwereld, waarin projecten door de opdrachtgevers deels worden voorgefinancierd en waarin wordt gewerkt met voorschotten, zijn rentebaten een belangrijk bestanddeel van de winst. De daling van de rentebaten drukte het resultaat voor belastingen van 38,3 naar 36,7 miljoen gulden.

BAM wist wel de belastingdruk te verminderen van 12,3 naar elf miljoen gulden, waardoor de winst net op peil bleef. De winst per aandeel was 14,10 gulden, iets lager dan de 14,40 gulden in 1991. Deze daling had te maken met de verwatering van het aandelenkapitaal met 2,4 procent, doordat vorig jaar een gedeelte van het dividend in anadelen werd uitgekeerd. Voor 1993 verwacht de bouwonderneming een lichte terugval in de omzet en een winst die op hetzelfde niveau ligt als dat van de twee voorgaande jaren.

De orderportefeuille bedroeg eind 1992 1,27 miljard gulden tegen 1,35 miljard gulen eind 1991. Volgens BAM is dat “zeker gezien de huidige marktomstandigheden een goed niveau”. De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 8 juni.