Malieveld.

Malieveld

In de krant van 7 april (Op het Malieveld verschijnt een tennisstadion met opstallen, pag. 13) is gemeld dat de kosten van de Davis-Cupwedstrijd Nederland-Zweden worden geraamd op driehonderdduizend miljoen gulden. Dit moet zijn: driehonderdduizend gulden.

Kopten

In de krant van 7 april (Egyptische kopten mikpunt van moslim-extremisten, pag. 4) is een regel weggevallen. De betreffende alinea moest luiden: In een uitvoerig gedocumenteerd rapport van 20 maart dit jaar beschuldigt de Egyptische mensenrechtenorganisatie zowel de veiligheidspolitie als de moslim-fundamentalisten ervan op grove wijze de mensenrechten in Imbaba te hebben geschonden.