Leiden wil vestiging medicijnenbureau EG

ROTTERDAM, 9 APRIL. Het European Medicines Agency (EMA) moet in Leiden worden gevestigd. De Nederlandse regering dient zich daarvoor bij de Europese Gemeenschap sterk te maken.

Dat is de uitkomst van het onderzoek dat McKinsey in opdracht van Landbouw en Volksgezondheid heeft uitgevoerd. De resultaten daarvan waren voor de gemeente Leiden aanleiding om zich gisteren bij de staatssecretarissen Simons (volksgezondheid) en Van Rooy (economische zaken) kandidaat te stellen voor de vestiging van het EMA. Naar verwachting zal tijdens de komende topconferentie over de vestigingsplaats van een groot aantal Europese instellingen worden beslist. Het EMA is de vierde Europese instelling waar Nederland een optie opheeft. De andere zijn de Europese Bank (in Amsterdam), het Europese Merkenbureau (Den Haag) en Europol (Den Haag).

Volgens de onderzoekers is Nederland bij uitstek geschikt voor de vestiging van het European Agency foor the Evaluation of Medical Products, zoals het EMA voluit heet. Het land heeft in de farmaceutische sector een neutrale status doordat een uitgebreide geneesmiddelenindustrie ontbreekt. Er wordt daarentegen veel hoogwaardig, internationaal erkend onderzoek gedaan. Met name in Leiden, dat bovendien goed bereikbaar is, is er sprake van een concentratie van farmaceutisch onderzoek aan universiteit, in academisch ziekenhuis en in bij de universiteit gevestigde bio-wetenschappelijke bedrijven.

Het European Medicine Agency moet de Europese tegenhanger worden van de Amerikaanse Food and Drug Administration, het bureau dat onder meer verantwoordelijk is voor de registratie van geneesmiddelen. Bij het EMA zal, zo wordt verwacht, een groot aantal farmaceutische onderzoekers werkzaam zijn. Geschat wordt dat de komst van het EMA enkele honderden hoog gekwalificeerde arbeidsplaatsen zal opleveren: van honderd in het begin tot zo'n vijfhonderd als de opbouw is voltooid.

Bovendien verwacht McKinsey, die daarbij verwijst naar de ervaringen in de Verenigde Staten, dat de aanwezigheid van het EMA het voor farmaceutische bedrijven aantrekkelijk maakt om zich in de buurt te vestigen. In Washington leidde de vestiging van het FDA tot de komst van 150 tot tweehonderd bedrijven. De vestiging in Leiden zal volgens burgemeester C.H. Goekoop leiden tot grotere bedrijvigheid in de gehele Randstad.