Korea zou Iran raketten leveren

WASHINGTON, 9 APRIL. Iran en Noord-Korea zullen vermoedelijk op korte termijn een overeenkomst sluiten over de levering van raketten voor de middellange afstand die de Noordkoreanen bezig zijn te ontwikkelen.

Een hoge Iraanse delegatie heeft hierover onlangs in Pyongyang overleg gevoerd. Dit hebben Amerikaanse functionarissen eergisteren gezegd. De Amerikaanse Centrale Inlichtingendienst CIA had eerder al verklaard dat de nieuwe Noordkoreaanse raket, die een bereik heeft van ongeveer duizend kilometer en twee keer zoveel explosieve lading kan bevatten als de raketten die zowel Iran als Noord-Korea tot nu toe hadden, een bedreiging kan vormen voor de veiligheid in het Verre Oosten omdat Noord-Korea hiermee in principe Zuid-Korea, Japan en andere landen in de regio kan bedreigen. Als Iran hierover eveneens de beschikking zou krijgen, zou de stabiliteit in het Midden-Oosten verder kunnen worden ondermijnd. Het Iraanse bezoek aan Pyongyang toont volgens Amerikaanse bronnen aan dat de ontwikkeling van de raket kennelijk verder is gevorderd dan tot dusverre was aangenomen. In Washington houdt men er rekening mee dat de eerste exemplaren nog voor het einde van dit jaar aan Iran kunnen worden geleverd.