Israel handhaaft afgrendeling van bezette gebieden

TEL AVIV, 9 APRIL. Ondanks de toenemende schade aan de Israelische economie en plotselinge massale werkloosheid onder de Palestijnen heeft premier Yitzhak Rabin zich gisteren opnieuw uitgesproken voor voortduring van de afgrendeling van de bezette gebieden van de staat Israel.

“Ik hoop dat de regering daartoe aanstaande zondag zal besluiten”, zei de premier tijdens een door de oppositie gevraagde stormachtige spoedzitting van de Knesseth over het “falende veiligheidsbeleid van de regering”.

De Israelische regeringsleider wond er geen doekjes om dat hij twee vliegen in een klap wil vangen: scheiding van joden en Palestijnen om veiligheidsredenen en vermindering van de werkloosheid in Israel door werklozen te dwingen door de Palestijnen opgegeven arbeidsplaatsen in te nemen. Ook liet Rabin uitkomen dat hij de afgrendeling en de daardoor ontstane massale werkloosheid onder de Palestijnen als onderhandelingskaart in het vredesoverleg wil uitspelen.

Volgens hem is het onverantwoord dat van de 130.000 bouwvakkers in Israel er 70.000 uit de bezette gebieden komen. Tegen de komst van specialisten uit het buitenland om joodse arbeiders op te leiden tot bouwvakkers maakte hij geen bezwaar maar hij wilde niets horen van de suggestie van de oppositie op zijn minst een deel vande Palestijnse arbeid door werkkrachten uit Thailand te vervangen. “Wil de oppositie Israel soms een Thaise massage geven”, klonk het uit de banken van de regerende Arbeidspartij ironisch.

Rabins verklaring in de Knesseth is een nieuwe duidelijke aanwijzing dat hij het veiligheidsargument tegen de oppositie zal blijven hanteren om tot een scheiding van de bezette gebieden van Israel te komen. Voor de nationalistische oppositie is het moeilijk daartegen in te gaan.

Rabin legde er de nadruk op dat alleen een politieke oplossing een einde kan maken aan wat hij de “Palestijnse terreur” noemde. Daarbij maakte hij onmiddellijk het voorbehoud tegen een onafhankelijke Palestijnse staat te zijn. “Er zijn andere oplossingen”, merkte hij op zonder aan te geven waaraan hij op dat moment precies dacht.

Rabin voorzag dat het afsnijden van 140.000 Palestijnen van hun broodwinning in Israel grote spanningen in de bezette gebieden oproept en de daar wonende joodse kolonisten bedreigt. Om dit gevaar de kop in te drukken heeft hij, als minister van defensie, grote troepenversterkingen naar de bezette gebieden gedirigeerd om de joodse kolonisten een gevoel van veiligheid te geven.

Palestijnse bronnen schatten dat de Palestijnen als gevolg van de afgrendeling dagelijks tegen de vijf miljoen gulden aan loon derven. De Israelische economie, landbouw en bouw moeten ook grote verliezen incasseren. Ter verlichting van de nood van de boeren zullen vandaag 3.000 Palestijnen uit de bezette gebieden tot Israel worden toegelaten. Tot zover onze correspondent.

Israelische soldaten hebben gisteren in de Gaza-strook een 13-jarig Palstijns meisje doodgeschoten. Volgens Palestijnse bronnen openden de soldaten zonder directe aanleiding het vuur op het meisje, dat op dat ogenblik voor haar huis in het dorp Bani Suhaila stond. Het Israelische leger heeft gezegd een onderzoek in te stellen naar het incident.

In Jeruzalem maakte gisteren een Deense patholoog-anatoom bekend dat het leven van een 22-jarige Palestijnse gevangene die vorig week overleed aan een longkwaal had kunnen worden gered als hij op tijd door de gevangenisautoriteiten was geholpen. “Hij kreeg niet op tijd een goede behandeling. Hij kreeg wel een goede behandeling maar te laat”, aldus dr J⊘rgen Dalgaard, die door de nabestaanden van de overleden Ayman Nassar was verzocht om autopsie op het stoffelijk overschot uit te voeren. Volgens Palestijnen in de Gaza-strook, waar Nassar op 23 maart werd gearresteerd, was hij het slachtoffer van een afranseling geworden als gevolg waarvan hij ademhalingsmoeilijkheden had opgelopen. De Israelische autoriteiten wilden gisteren geen commentaar geven op het geval. (Reuter, AP)