H.T. Kingma uit Westhoek is door het ministerie ...

H.T. Kingma uit Westhoek is door het ministerie van verkeer en waterstaat per 1 mei benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Fryslân. Jhr. ir. A.J.H. de Beaufort uit Lopik is per 1 juni benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Lopikerwaard.