Geneesmiddelen rechtmatig aan bedrijf ontzegd

UTRECHT, 9 APRIL. De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (OPG) heeft het recht de leverantie van geneesmiddelen te weigeren aan een postorderapotheek.

Dat heeft de president van de rechtbank in Utrecht, L. Schuman gisteren bepaald in een kort geding dat apotheker L. Schoonbroodt van de Extra Apotheek in Brunssum had aangespannen tegen de OPG. De apotheker krijgt sinds 1 maart geen geneesmiddelen meer en had hervatting van de leveranties geëist.

Schoonbroodt werkt samen met ziektekostenverzekeraar Geové, die op 1 februari een experiment is begonnen met het verzenden van geneesmiddelen via de post. Verzekerden kunnen recepten naar hem opsturen, waarna hij de medicijnen binnen 24 uur thuis laat bezorgen.

OPG is een werkmaatschappij van een apothekerscoöperatie met 2.300 leden. Terecht kan van de OPG niet worden verlangd, aldus de president van de rechtbank, dat deze groothandel meewerkt aan het veroorzaken van economisch nadeel voor haar leden. OPG had bovendien aangevoerd dat de postorderfarmacie het bestaande distributiesysteem in gevaar brengt.

De apothekers en hun organisatie KNMP menen dat de postorderfarmacie niet alleen de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening aantast, maar ook de concurrentiepositie van de overige apothekers. Via de postorderapotheek worden alleen goed lopende geneesmiddelen gedistribueerd, terwijl het leveren van de minder profijtelijke medicijnen wordt overgelaten aan de “apotheker om de hoek”.

Schuman onderschrijft in zijn vonnis de stelling van OPG dat een aanzienlijk aantal apotheken zal moeten sluiten als de postorderfarmacie een succes wordt. Hij vindt dat van een apothekerscoöperatie niet kan worden verlangd dat ze meewerkt aan een systeem waartegen haar leden ernstige bezwaren hebben.

Daar komt bij dat OPG geen monopoliepositie heeft (haar marktaandeel is ongeveer 40 procent). Naast de OPG opereren nog twee belangrijke groothandels in Nederland. Schoonbroodt betrok tot nu toe ongeveer de helft van zijn geneesmiddelen van OPG. Maar met wat meer inspanning kan hij zijn medicijnen volgens de president ook betrekken van andere groothandels, waaronder de Limburgse "rugzakgroothandel' Mosadex waarvan hij commanditair vennoot is. Rugzakgroothandels zijn opgezet door groepjes apothekers die op die manier de gehele groothandelsmarge in hun zak steken.