CS-gedicht.

CS-gedicht

In het gedicht van "De verdwenene' van Theun de Vries dat vorige week in het Cultureel Supplement werd gepubliceerd stond een foutje. De regels 22-23 moeten luiden:

de ontzaglijke rots

in de rots in de grot

van het moederlijk duister -

Luchtgitaar

Bij de tekening die vorige week de column "De luchtgitaar' van Roel Bentz van den Berg illustreerde, werd geen naam vermeld. De illustratie werd gemaakt door Peter Pontiac.

Docomomo

Onder het artikel "De modernen hadden inhoud' in het Cultureel Supplement van 2 april stond als adres van de Stichting DOCOMOMO Nederland Paulusstraat 25 in Den Haag vermeld. Dit moet zijn: Paulus Buysstraat 25 2582 CG Den Haag.