Clinton legt begroting voor aan Congres

WASHINGTON, 9 APRIL. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren zijn begroting voor 1994 voorgelegd aan het Congres. De begroting gaat uit van een tekort van 264,1 miljard dollar voor volgend jaar. Dit jaar wordt een record-tekort verwacht van 322 miljard dollar.

De begrotingsvoorstellen werden in grote lijnen al bekendgemaakt tijdens de State of the Union die Clinton op 17 februari uitsprak en waarin hij de hoofdzaken van zijn beleid uiteenzette. Het nieuwe begrotingsjaar begint op 1 oktober.

De totale overheidsuitgaven komen voor 1994 op 1.520 miljard dollar, 3,2 procent meer dan voor 1993. De stijging loopt min of meer gelijk met de inflatie.

Belangrijkste punten uit de begroting zijn defensie, terugdringing van het begrotingstekort, ontwikkeling van de infrastructuur en scholing om de werkgelegenheid te stimuleren. Op het defensie-programma zal 13,7 miljard worden bezuinigd ten opzichte van 1993. De totale uitgaven voor defensie komen daarmee op 276,9 miljard dollar. De investeringen in de infrastructuur, met name het wegennet, gaan met 11 procent omhoog tot 40,1 miljard dollar. Voor (om)scholing voor werklozen wordt 7,5 miljard dollar uitgetrokken. Op de huidige begroting is daarvoor 5,8 miljard dollar gereserveerd.

Op de begroting voor volgend jaar is geen geld vrijgemaakt voor de hervorming van de gezondheidszorg en de uitbreiding van de ziektekostenverzekering. Voorstellen hiertoe worden thans uitgewerkt door een commissie onder leidng van Hillary Clinton.

Voor het eerst in twaalf jaar zal de aanvaarding van de begroting door het Congres weinig problmeen opleveren, aangezien het Congres in meerderheid bestaat uit Democraten. Slechts een deel van Clintons plan, een stimuleringspakket van 16 miljard dollar voor de economie (onderdeel van een totaal pakket van 31 miljard dollar), is tegengehouden door de Republikeinse minderheid in het Congres. (AFP, Reuter, AP)

- Al in 1990, toen je de soundtrack maakte voor de film 'Mo' better blues', maakte je gebruik van jazzsolisten, jazz-samples en een rapper. Beschouw je jezelf als een pionier?