CDA distantieert zich van uitspraak De Kok

DEN HAAG, 9 APRIL. Het CDA heeft alsnog afstand genomen van het artikel van het CDA-Tweede-Kamerlid T. de Kok dat de aanleiding vormde voor het vertrek van bisschop Bomers uit de partij. Binnen de partijtop bestaat echter tevens kritiek op de overwegingen van de bisschop om zijn lidmaatschap op te zeggen.

Dat blijkt uit een gesprek, vandaag in NRC Handelsblad, met mr. J.J.A.M. van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Van Gennip, daarin gesteund door een woordvoerder van de partij, zegt dat De Kok zijn artikel in de eerste plaats “als gelovige"" heeft geschreven die “niet namens het CDA spreekt”. De Kok had in een artikel in NRC Handelsblad de rk-kerk een gebrek aan “warmte, troost en barmhartigheid” verweten, dit naar aanleiding van onder meer de seksuele moraal van het Vaticaan. De Kok vergeleek het Vaticaan in datzelfde artikel met de "Groot-Inquisiteur' van Dostojevski.

In een eerder gesprek over het artikel tussen partijvoorzitter W. van Velzen, De Kok en bisschop Bomers weigerde Van Velzen zich van het stuk van De Kok te distantiëren, iets waarom Bomers had gevraagd. De bisschop trok daarop zijn conclusies en zegde zijn partijlidmaatschap op. De partijwoordvoerder meent echter dat de houding van Van Velzen, die deze week in het buitenland verkeert, niet betekent dat de voorzitter achter het artikel staat. Dat kon volgens hem niet omdat het CDA geen officieel standpunt over de positie van de bisschoppen heeft.

Het Kamerlid De Kok bestrijdt, blijkens een reactie, de karakterisering van zijn artikel door Van Gennip en de partijwoordvoerder. “Ik heb dat stuk niet primair als gelovige geschreven"", aldus De Kok. “Als ik geen politicus was geweest was ik nooit aan het artikel begonnen. Het was een politiek verhaal. Ik ben als politicus al tien jaar bezig met de integratie van gehandicapten in de samenleving, in al hun facetten, ook de seksuele. Daarbij stuit ik steeds opnieuw op de geboden van de Kerk.”