Boven Bosnië

HET VERSCHIJNSEL DAT essentiële politieke beslissingen meer en meer door de rechter worden genomen blijkt zich uit te breiden naar het terrein van de internationale betrekkingen.

Het Constitutionele Hof te Karlsruhe heeft gisteren vastgesteld dat het niet de bedoeling van de grondwet kan zijn Duitslands positie in de wereld te ondermijnen. De eis van de oppositionele SPD en de regerende FDP om ingevolge de constitutie de regering te verbieden Duitse AWACS-bemanningen te laten participeren in de beveiliging van het Bosnische luchtruim werd afgewezen. De impasse hierover, die de politiek niet meer zonder kleerscheuren vermocht te overwinnen, werd door de hoogste rechter doorbroken.

Tegelijkertijd deed het Internationale Gerechtshof te Den Haag een uitspraak die zeker interessant mag worden genoemd wat betreft de beoordeling van het Bosnische conflict. Het hof riep de regering van klein-Joegoslavië op haar macht en invloed te gebruiken om aan de daden tegen de menselijkheid in Bosnië een eind te maken. Het gerecht verwierp het van Servische kant aangevoerde pleidooi dat het hier om een burgeroorlog ging waar het hof niet ontvankelijk was.

ALS DE misère niet zo groot zou zijn zou voor Bosnië van een Goede Vrijdag kunnen worden gesproken. De laatste plooien wat betreft de interventie door de verenigde luchtmacht van een aantal NAVO-landen zijn gladgestreken, aan de schendingen, inmiddels vijfhonderd, van het VN-vliegverbod boven Bosnië wordt een eind gemaakt. Rest nog de afronding (mogelijk volgende week) van een ultimatum van de Veiligheidsraad om de Serviërs tot volledige aanvaarding van een vredesregeling te bewegen. De betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij de Bosnische tragedie begint langzamerhand menens te worden.

Met zijn deelname aan het NAVO-luchteskader heeft Den Haag de consequenties getrokken uit zijn herhaalde oproep aan de bondgenoten om het in Bosnië niet bij humanitaire acties alleen te laten. Het zuinige deskundigendebat over een Nederlandse bijdrage dreigde van het Haagse appel een slechte grap te maken. Die kwade kans is nu weggenomen. Nederland doet mee aan een politiek en militair zinvolle operatie. Dat die operatie met al het menselijk lijden ter plaatse minimaal lijkt, doet daar niet aan af.