Batenburg boekt 7 pct meer winst

Batenburg Beheer, dat zich bezig houdt met technische installatie en handel, heeft in 1992 de winst met zeven procent vergroot tot 6,8 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat ging iets omhoog, de rentebaten stegen ten opzichte van vorig jaar. Batenburg verkocht in 1992 voor 164 miljoen gulden; 13 procent meer dan het jaar ervoor. Die groei kwam hoofdzakelijk uit de al bestaande bedrijven van Batenburg. In oktober nam Batenburg het Nijmeegse bedrijf Schekman Elektrotechniek over, waarvan het resultaat in de jaarrekening is verwerkt.

Batenburg verwacht in voor dit jaar een kleinere winstgroei. Het dividendvoorstel luidt 6,80 gulden tegen 6,25 in 1991.