Bankgouverneur: Italië op weg naar economisch herstel

ROME, 9 APRIL. In Italië zijn de eerste tekenen zichtbaar van een economische opleving, aldus Carlo Azeglio Ciampi, de gouverneur van de centrale bank, maar hij waarschuwde dat aanhoudende politieke verwarring dit effect volledig teniet kan doen.

De Italiaanse economie “heeft de harde klappen van de recessie doorstaan en maakt zich op voor een opleving”, zei Ciampi in een toespraak. Andere economen hebben de afgelopen dagen vergelijkbare analyses gegeven. Italië “is in het begin van de lente, waarin nog steeds vorst kan voorkomen”, zei Romano Prodi, een toonaangevende econoom die vaak wordt genoemd als toekomstig minister of premier.

Het optimisme is mede ingegeven door de cijfers over de export naar niet-EG-landen die onlangs bekend zijn geworden. Deze laten een stijging zien van twintig procent vergeleken met vorig jaar. Vooral het midden- en kleinbedrijf, het meest flexibele en vitale deel van de Italiaanse economie, heeft hiervan geprofiteerd. Voor de export naar EG-landen zijn wegens de afschaffing van de douane in de binnengrenzen nog geen cijfers beschikbaar.

Deze exportstijging is gestimuleerd door de devaluatie van de lire, die in de afgelopen zeven maanden met ongeveer een kwart in waarde is verminderd. Bedrijven die vooral afhankelijk zijn van de binnenlandse markt lijden nog onder de sterk gedaalde vraag.

Andere stimulansen zijn gekomen van de afschaffing van de automatische prijscompensatie en van de bevriezing van de ambtenarensalarissen. Bovendien is in de nieuwe begroting een aantal mechanismes weggehaald waarmee overheidsuitgaven automatisch werden verhoogd.

Tot nu toe blijft de inflatie dalen, ondanks de gestegen prijzen van de import door de devaluatie van de lire. Van verschillende kanten is gewaarschuwd dat de inflatie sterk zal stijgen zodra de binnenlandse vraag weer aantrekt. Bovendien wees gouverneur Ciampi erop dat politieke onzekerheid de economische opleving ongedaan kan maken. Hij wees erop dat de druk op de lire de afgelopen dagen het gevolg is van politieke ontwikkelingen, niet van de economische of financiële situatie. “We zullen deze kans missen als we niet in korte tijd het binnenlands en buitenlands vertrouwen kunnen herstellen en de zekerheid krijgen van continuïteit en efficiëntie in de regering”, zei Ciampi.

Het zittende kabinet is in feite politiek dood verklaard, in afwachting van de resultaten van het referendum volgende week zondag. Voor de periode daarna blijven er grote vraagtekens. Hoe wil het kabinet het gat op de begroting van ongeveer 20 miljard gulden dekken? Als de Democratische Partij van Links, de ex-communisten, deelneemt in het kabinet, zal zij zich dan verzetten tegen de economische saneringsplannen, die leiden tot ontslagen en koopkrachtvermindering? Zal een nieuw kabinet de privatiseringsplannen echt in gang zetten? Ciampi zei dat een echte opleving pas kan beginnen als over deze vragen duidelijkheid bestaat.