Balladur wil groei werkloosheid tot staan brengen

PARIJS, 9 APRIL. De nieuwe Franse premier, Edouard Balladur, wil de toeneming van de werkloosheid eind dit jaar tot staan brengen met een economisch programma voor vijf jaar, dat een "nieuw Frans voorbeeld' moet opleveren. Balladur zei dit gisteren in zijn regeringsverklaring voor de Franse Nationale Vergadering.

In de Europese politiek komt geen wijziging. De pariteit tussen franc en Duitse mark, “basis van het Europese monetaire systeem”, blijft gehandhaafd, mede als “voorwaarde voor een duurzame daling van de rentetarieven”, aldus de premier, die het vertrouwen kreeg van het parlement. Hij toonde zich zeer voorzichtig over de GATT-onderhandelingen en het ontwerp-landbouwakkoord tussen de EG en de VS met zijn verklaring dat Parijs een “nieuwe discussie” wenst.

Balladur kondigde een kleine dertig maatregelen aan om de economische crisis te bestrijden, met als belangrijkste een directe bezuiniging van 20 miljard franc (circa zeven miljard gulden) op de overheidsuitgaven. Voor bepaalde sectoren, zoals de bouw en de kleine en middelgrote bedrijven, zullen de fiscale en sociale lasten worden verminderd.

In zijn ruim anderhalf uur durende rede maakte Balladur duidelijk dat de Fransen nieuwe offers zullen moeten brengen. De laagste inkomens zullen worden ontzien. Hij kondigde, zoals voorzien, de privatisering aan van staatsbedrijven. Het tekort op de overheidsuitgaven, dat dit jaar tot zo'n 5 procent zal oplopen, zal in vijf jaar tot 2,5 procent van het Bruto Nationaal Produkt worden teruggebracht.

De immigratie (vooral door familiehereniging) zal worden beperkt, grenscontroles worden verscherpt en illegale immigranten zullen het land uit worden gezet. De wet op de naturalisatie wordt gewijzigd: kinderen van buitenlanders die in Frankrijk worden geboren zullen niet langer automatisch Fransen worden, zoals nu het geval is, maar zullen daarom moeten vragen.