Winstdaling De Boer Boekhoven

In tegenstelling tot de verwachting is de netto-uitkomst van de grafische onderneming De Boer Boekhoven in Hilversum het afgelopen jaar zeer fors - met bijna 74 procent - ingezakt.

In september verwachtte de directie nog een verbetering, ook van de winst per aandeel.

De winst kelderde van 4,6 miljoen over 1991 tot 1,3 miljoen gulden over 1992, of per aandeel van 2,43 tot 67 cent. Het dividend wordt omlaag bijgesteld van 90 tot 30 cent. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) verminderde van bijna 27 miljoen tot 23,3 miljoen, ofwel per aandeel van 14,33 tot 12,39 gulden. Er waren vorig jaar buitengewone lasten van 3,3 miljoen gulden, zonder welke de winst gelijk zou zijn geweest aan die van 1991.

De omzet liep terug van 310 miljoen naar 299 miljoen als gevolg van de verwijdering van twee bedrijven, Casparie in Apeldoorn en Zwolle, uit de consolidatie in verband met de gedeeltelijke uitkoop van die ondernemingen door hun directie.