Winstdaling Cindu

De winst van het chemiebedrijf Cindu International is vorig jaar aanzienlijk gedaald.

De belangrijkste oorzaken van het achterblijven van de resultaten moeten worden gezocht in de neergang van de chemische en de aluminiumindustrie in West-Europa en in de ontploffing bij dochtermaatschappij Nevcon Polymers te Uithoorn in juli vorig jaar.

De winst daalde van 8,1 miljoen tot 5,5 miljoen gulden of per aandeel van 10,63 tot 6,89 gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verlagen van 4,30 tot 3,50 gulden.

Voor 1993 houdt Cindu rekening met een daling van de resultaten bij de chemische bedrijven.

De concernomzet verminderde van 407,1 miljoen tot 401,9 miljoen gulden. Het verkoopcijfer van de chemische bedrijven viel als gevolg van de explosie 11 procent lager uit op 101,3 miljoen tegen 114,4 miljoen over 1991.

Het bedrijfsresultaat verminderde van 15,7 miljoen tot 13,1 miljoen. Op de balans zijn de vaste activa gedaald van 126,6 miljoen tot 124 miljoen gulden door het verloren gaan van de installaties bij Nevcin.