SER advies: gebruik van biobrandstof stimuleren

ROTTERDAM, 8 APRIL. Het kabinet moet grootschalige experimenten met het gebruik van "biobrandstoffen' stimuleren door de accijnzen op die brandstoffen te verlagen. Dat staat in een ontwerp-advies over het gebruik van agrarische transport-brandstoffen waarover de SER (Sociaal Economische Raad) op 16 april een oordeel zal uitspreken.

Het ontwerp-advies, een zogeheten "advies eigener beweging', is opgesteld door de ad hoc Commissie Agrificatie van de SER die in januari 1992 werd opgericht. Het initiatief was een reactie op de verschijning van een rapport over agrarische transport-brandstoffen dat de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek in juli 1990 uitbracht.

Het ontwerp-advies van de SER spreekt zich vooral uit ten gunste van experimenten met de bijmenging van veresterde koolzaadolie (kme) in laagzwavelige diesel voor vrachtwagens en de vervanging van die brandstof door bio-ethanol in "bedrijfswagens'. Bio-ethanol is alkohol die uit de vergisting van suiker of zetmeel uit suikerbieten of graan is verkregen.

De recente belangstelling voor bio-brandstoffen komt voort uit het inzicht dat fossiele brandstoffen (uit aardolie of aardgas) een bijdrage leveren aan het - versterkte - broeikaseffect, maar ook uit het besef dat de EG landbouwgrond voor voedselproduktie buiten gebruik moet stellen.

De Commissie Agrificatie van de SER is er, blijkens een persbericht, nog niet van overtuigd dat een algehele verlaging van de accijnzen op biobrandstoffen de energie- en milieupolitieke doelstellingen naderbij brengt. Toch vraagt zij serieuze aandacht voor de toepassing van bio-ethanol en koolzaadolie. Afgezien van accijnsverlaging kan het gebruik daarvan worden gestimuleerd met hulp van de EG-braaklegpremie en een vrijstelling van een mogelijk door de EG in te voeren energieheffing.