SEKSUELE MORAAL

Op de Achterpagina van 31 maart beschrijft Alice Fuldauer een interview met Janet L. Wolfe, auteur van de Amerikaanse bestseller "What To Do When Hé Has A Headache?'. Wolfe schrijft over de seksuele desinteresse van Amerikaanse mannen in bed en doet met "bullshit' de opmerking van Fuldauer af, dat het Nisso (Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek) gevonden heeft dat Nederlandse mannen vooral willen dat de vrouw het initiatief neemt.

Wolfe gaat er impliciet van uit dat Nederlanders net zijn als Amerikanen. Veel Amerikanen denken dat, en voor de inwoners van een groot land met weinig grenzen is die veronderstelling begrijpelijk. Los van het feit dat ik de onderzoeken van het Nisso, dat geen belang bij de uitkomsten heeft, meer vertrouw dan die van Wolfe, die aan haar boodschap verdient, zijn er vele redenen om het gedrag van Amerika(ans)en in bed niet zonder meer gelijk te stellen aan dat van Nederlanders. We hebben het uiteraard over statistische frequenties, niet over individuele gevallen - dat geldt ook voor de studies van het Nisso en van Wolfe.

In de VS heerst een andere seksuele moraal dan in Nederland - een dubbele. Ongetrouwd samenwonen komt er weinig voor - trouwen is de norm, ook al is het voor de zoveelste keer. Aan de andere kant is seksueel "scoren' bij losse ontmoetingen óók een norm. De Amerikaanse prestatiemoraal voor seks geldt vooral vóór het huwelijk, en is gericht op het ik, niet op de partner. Het aantal buitenechtelijke tienerzwangerschappen is naar verhouding in de VS bijna tienmaal zo hoog als in Nederland. Commentaren van Amerikaanse studenten die een semester in Maastricht studeren en van Nederlandse studenten die een jaar in de VS gestudeerd hebben wijzen op duidelijke verschillen in rolgedrag van jongens en meisjes, óók ten aanzien van seks, namelijk meer gelijkheid tussen de seksen in Nederland dan in de VS. Bij mijn eigen onderzoek en bij herhalingen ervan door anderen blijkt keer op keer dat Nederland een "feminiene' cultuur heeft en de VS (evenals bijvoorbeeld Engeland) een "masculiene'. Dit betekent onder andere dat de waarden van mannen en vrouwen jegens sekse-rolgedrag in Nederland veel minder verschillen dan in de VS.