Paus opent deur voor Anglicanen

LONDEN, 8 APRIL. Het Vaticaan heeft de deur geopend voor geestelijken uit de Anglicaanse Church of England die het niet eens zijn met de recente beslissing vrouwen als priester te wijden, zo blijkt uit een in Rome uitgegeven verklaring.

Tenminste enkele honderden Anglicaanse priesters zouden zich onmiddellijk willen bekeren tot het rooms-katholieke geloof, aldus een woordvoerder van de rebellen. De Italiaanse krant La Stampa, die de verklaring van het Vaticaan als eerste publiceerde, spreekt het vermoeden uit dat circa duizend geestelijken willen overlopen, inclusief enkele bisschoppen.

De verklaring van het Vaticaan zegt niet meer dan dat de rooms-katholieke kerk de gewetensnood moet respecteren van diegenen “die zichzelf in moeilijkheden bevinden binnen de Anglicaanse gemeenschap”. Die hint is al voldoende om de contacten te sanctioneren die er sinds de beslissing over priesterwijding van vrouwen zijn geweest tussen de Anglicaanse afvalligen en kardinaal Baslik Hume, de hoogste vertegenwoordiger van de rooms-katholieke kerk in Groot-Brittannië. Formeel ging het er in deze contacten om “besprekingen te voeren over de toekomst”. Kardinaal Hume ontving de geestelijken slechts “vanuit een opstelling van pastoraal mededogen.”

Een massaal overlopen van afvallige geestelijken uit de Anglicaanse naar de rooms-katholieke kerk zou niet bevorderlijk werken voor de besprekingen over volledige eenwording, die beide kerken voeren. Het Vaticaan had echter gewaarschuwd dat een beslissing om vrouwen tot priester te wijden dit gezamenlijk streven sterk zou bemoeilijken. De aartsbisschop van Canterbury, Robert Carey, heeft desondanks zijn tevredenheid uitgesproken over het feit dat de Anglicaanse synode anders heeft beslist. De Anglicaanse kerk zelf heeft voorzieningen getroffen die het tegenstanders mogelijk moeten maken binnen de Anglicaanse traditie te blijven. Maar de meest gemotiveerden onder deze groep zeggen dat ze niet binnen de kerk kunnen blijven die een beslissing heeft genomen waartoe ze niet het recht had.