Organisaties voor natuur en milieu steunen plan voor terugdringen mest

DEN HAAG, 8 APRIL. De plannen van de ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw) kunnen in grote lijnen de goedkeuring wegdragen van de landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder de stichting Natuur en Milieu en Natuurmonumenten.

Wel vinden zij dat het kabinet strengere maatregelen moet treffen om de verzuring door ammoniak uit mest tegen te gaan. Versoepeling van de voorgestelde maatregelen, zoals bepleit door het Landbouwschap, wijzen de vijf organisaties af. Zij maakten dat de beide bewindslieden vanochtend duidelijk in een gesprek over het mestbeleid.

Bukman en Alders willen door de normen aan te scherpen tussen 1995 en 1898 de hoeveelheid mest terugdringen die op het land wordt uitgereden. Het Landbouwschap vindt dat tempo veel te hoog en wil verscherping van de normen uitsmeren over vijf jaar.

“Minister Bukman staat onder grote druk van CDA-fractievoorzitter Brinkman om toe te geven aan de wens van het Landbouwschap”, aldus directeur P. Nijhoff van Natuur en Milieu. “Met het oog op de naderende verkiezingen wil het CDA de boerenachterban te vriend houden. Toch vinden wij dat Bukman hieraan niet moet toegeven.” De woordvoerder van Brinkman zegt desgevraagd “niet te willen reageren op dergelijke geruchten”.

De natuur- en milieuorganisaties zijn bezorgd over de mogelijkheid de mestwetgeving te handhaven. In het toekomstig beleid moeten boeren een mineralenboekhouding bijhouden waarmee kan worden vastgesteld hoeveel fosfaten en nitraten in het milieu verdwijnen. Het is de bedoeling daaraan een heffing te koppelen. Volgens voorzitter P. Winsemius van Natuurmonumenten moet de landbouw een aantal jaren de kans krijgen te bewijzen dat het systeem werkt. Als blijkt dat het te fraudegevoelig is, moeten de bewindslieden overschakelen op een ander en veel strenger scenario.

De natuurorganisaties pleitten ervoor zo'n tweeduizend veehouderijen te verplaatsen omdat ze te dicht bij natuurgebieden liggen. Zij stellen voor dat een fonds wordt gevormd om die operatie te bekostigen. Het fonds kan worden gevuld met de opbrengst van milieuheffingen die de veehouders zelf moeten betalen.