Opheldering gevraagd over vak Latijn na fusie

APELDOORN, 8 APRIL. Nader onderzoek moet uitwijzen of in de brugklas van het Apeldoornse gymnasium nog Latijn mag worden gegeven na een door de gemeente gewenste fusie met vier andere scholen. Dat heeft de Landelijke Geschillencommissie voor het openbaar onderwijs vandaag bepaald.

Volgens de nieuwe Wet op de basisvorming mag het wèl, maar volgens de, oudere, Wet op het voortgezet onderwijs mag het niet - tenzij ontheffing is gevraagd. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, doet de geschillencommissie geen uitspraak in het conflict tussen de gemeente Apeldoorn en het gymnasium, dat zelfstandig wil blijven.

De gemeente wil dat het gymnasium per 1 augustus opgaat in een scholengemeenschap met 3.600 leerlingen. Het gymnasium zou in zijn eigen gebouw eigen onderwijs mogen blijven geven, inclusief Latijn in de eerste klas. Maar het gymnasium zegt, met de wet in de hand, dat Latijn alleen op een zelfstandig gymnasium in de brugklas mag worden gegeven.

Een woordvoerder van het ministerie erkent dat er op dit punt “spanning” bestaat tussen de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de basisvorming. “Maar we hebben de gemeente toegezegd dat een verzoek om ontheffing welwillend zal worden ontvangen.” De geschillencommissie vindt deze toezegging onvoldoende. “Wij willen kristalhelder weten of Latijn in de brugklas wel of niet mag. We willen duidelijkheid in het algemeen, want het is relevant voor alle gymnasia die moeten fuseren”, aldus een woordvoerder van de commissie.

In Leeuwarden diende gisteren een soortgelijke zaak. De gemeente heeft eind oktober besloten tot fusie, maar het stedelijk gymnasium vindt dat de gemeente onduidelijk is over de toekomstige lessentabel.