Neotenie

Uit het artikel van Jan Libbenga (W&O 1 april) leren we dat blaffen (waarschijnlijk) een vorm is van neotenie. Nu weten we hoe het verschijnsel heet; misschien wil uw courant ons ook nog vertellen wat het is, of moeten we daarvoor de akten van de A.A.A.S. raadplegen?

Ik ken neotenie als de eigenaardigheid van een salamandersoort (de Axolotl of Ambystoma mexicanum), dat zij zich reeds als larve voortplant, maar vermoed dat dit zelfs als metafoor niets met het blafgedrag van honden van doen heeft.

Graag wat nadere verklaring. Als dit een aprilvis is, ben ik erin gestonken, maar wat was dan bladzijde 1 van W&O?

Het woord neotenie heeft volgens Van Dale twee betekenissen. Naast de sexuele rijpheid bij de axolotl-larve is de hoofdbetekenis: ""het behouden (blijven) van met het embryonale of het onvolgroeide stadium overeenkomende eigenschappen (in het bijzonder van lichamelijke aard) in de volwassen staat.'' Hierop werd in het artikel gedoeld. (Redactie)