Naschrift Aprilgrap

Uit de vele brieven en telefonische reacties is gebleken dat vele lezers de gehele bijlage W&O van vorige week voor een 1 aprilgrap hebben versleten.

Zij namen aan dat alle artikelen geheel verzonnen en onwaar zouden zijn.

Het tegendeel is het geval. Alle artikelen, met uitzondering van de rubriek Alledaagse Wetenschap van Karel Knip, berusten op waarheid. De genoemde bronnen bestaan echt, de boeken en tijdschriften zijn te bestellen.