Kamerlid wil scherpere regels; Beroering om proces hulp bij zelfdoding

DEN HAAG, 8 APRIL. Onder Tweede-Kamerleden is grote beroering ontstaan over de rechtszaak in Assen waar een psychiater terecht staat wegens hulp bij zelfdoding van een lichamelijk gezonde vrouw met geestelijke problemen.

Het CDA-Kamerlid V. van der Burg wil de pas aangenomen euthanasieregeling, waarover de Eerste Kamer nog moet beslissen, verscherpen. Woordvoerders van andere fracties, zoals de PvdA en het GPV, steunen de CDA'er daarin. Ze zijn echter eensgezind in hun oordeel dat Van der Burg, volgens PvdA-woordvoerster Swildens, “een ongeveer heilige traditie heeft doorbroken” dat hangende een rechtszaak de Tweede Kamer zich daar niet over uitlaat. De VVD weigert daarom nu te reageren.

De aangenomen regeling biedt volgens Van der Burg onvoldoende zekerheid of in het soort gevallen zoals in Assen nu wordt besproken, wel genoeg juridische garanties bestaan om te bepalen of de patiënt werkelijk dood wil. Zo heeft de psychiater, voordat hij de hulp gaf aan de vrouw, weliswaar advies ingewonnen bij collega's, maar die hadden de vrouw zelf niet gesproken.

Van der Burg wil nu dat in de meldingsprocedure voor euthanasie en hulp bij zelfdoding ten minste twee onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd die de patiënt zelf ook hebben gesproken.

Dit najaar zal de Tweede Kamer opnieuw over de meldingsprocedure spreken. Het Kamerlid vraagt zich echter ook af of ook andere wetten zoals de Wet op de behandelingsovereenkomst niet dusdanig gewijzigd moeten worden dat gevallen zoals die in Assen als aparte jurische categorie worden omschreven.

Tweede-Kamerlid J. Kohnstamm van D66, die tegen de euthanasiewet stemde, zegt woorden tekort te komen voor zijn afkeuring van de wens van Van der Burg. “Zelfs het CDA moet nu eindelijk eens kiezen”, aldus Kohnstamm. “Of men stelt in de Tweede Kamer inhoudelijke normen wanneer euthanasie wel of niet mag, òf men laat, zoals nu is gebeurd, de beoordeling daarvan aan de rechter over. Maar dan moet je als Kamer wel je grote mond houden. Van der Burg is op het punt van de euthanasie als wetgever in staking gegaan en wil werkwilligen nu vertellen hoe ze het werk moeten doen.”

Het CDA-Kamerlid Van der Burg wijst er echter op dat hij al eerder, zowel tijdens de schriftelijke behandeling van de euthanasie-regeling als bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, aandacht heeft gevraagd voor de bijzondere positie van psychiatrische patiënten.