HUURWAARDEFORFAIT

Er is een uitstekend alternatief voor de fiscale aftrekbaarheid van woningonderhoud door huizenbezitters en dat is: afschaffing van het huurwaardeforfait.

De maatregel is gegarandeerd ongevoelig voor fraude want er hoeft niets meer gecontroleerd te worden. Er is geen duur controleapparaat nodig en het risico op slepende en frustrerende procedures is nihil. Bovendien hoeven politici niet langer de vraag te beantwoorden waarom eigen woningbezit jaarlijks leidt tot niet gerealiseerd inkomen.

Uit het staatje in NRC Handelsblad van 31 maart blijkt dat het huurwaardeforfait sedert 1990 met vijftig tot tachtig procent is gestegen. Blijkbaar heerst in de politiek het gevoel dat men te ver is gegaan. In plaats van op hun schreden terug te keren wil men nu een nieuw fraudegevoelig instrument toevoegen. Waartoe dit leidt is nu al te voorzien. Over enkele jaren gaat het huurwaardeforfait nog verder omhoog en wordt de aftrek van onderhoudskosten beperkt. Afschaffen van het forfait schept helderheid, bespaart kosten en ontneemt de politiek een mogelijkheid tot een sluipende vorm van lastenverzwaring.