HONORERING SPECIALIST

Er is niets op tegen om de honorering van medisch specialisten ter discussie te stellen, maar dan graag op grond van juiste cijfers.

Op 27 maart schatte redacteur Quirien van Koolwijk in NRC Handelsblad de gemiddelde bruto jaaromzet van anesthesisten op ƒ 400.000,- tot ƒ 500.000,-. Hij refereert aan gegevens van de Ziekenfondsraad. Uit deze gegevens en uit de verzamelde gegevens van de particuliere verzekeraars (KISG) had hij kunnen weten, dat in 1991 door de 740 praktiserende anesthesisten een bedrag van 180 miljoen gulden werd gedeclareerd; een gemiddelde bruto jaaromzet van ƒ 243.000,-. De ruim 500 voltijds vrijgevestigde anesthesisten declareerden in dat jaar 155 miljoen gulden; een gemiddelde bruto jaaromzet van ƒ 300.000,-.

Overigens zou het mij een lief ding waard zijn de discussie over de tarieven snel te kunnen afronden om mij weer volledig te kunnen wijden aan belangrijker zaken zoals kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg.