Haagse voorjaarsnota: 7,6 mln extra korten

DEN HAAG, 8 APRIL. De gemeente Den Haag moet volgend jaar 7,6 miljoen gulden extra bezuinigen om de begroting voor 1994 sluitend te krijgen. Dat staat in de voorjaarsnota van het college van B en W die vandaag is gepresenteerd. Dit jaar moet de gemeente 11,1 miljoen extra besparen om het begrotingstekort te beperken tot 13,5 miljoen gulden. Het college wil een aanzienlijk deel van de besparingen bereiken door een betere bedrijfsvoering van het gemeentelijk apparaat.

De diensten kunnen soberder en efficiënter werken, vinden B en W. Het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen en er zullen minder snel tijdelijke krachten worden aangetrokken. Dit jaar hoopt het college daarmee 1,3 miljoen te besparen. Verder willen B en W van Den Haag dat een aantal ontstane vacatures wordt aangehouden. De parkeertarieven in Scheveningen zullen worden verhoogd.

Het college is tegen een verhoging van de gemeentelijke belasting voor de burgers. De belasting zal volgend jaar alleen trendmatig met 3,5 procent worden aangepast. De verhoging van de woonlasten in 1994 komt echter uit op ongeveer 7 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verdubbeling van de afvalstoffenheffing die al eerder was aangekondigd. Op de uitgaven aan beheer en onderhoud van openbare ruimten wil het college niet bezuinigen.

De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota op 27 mei. Den Haag heeft al geruime tijd ernstige financiële problemen. Zo bleek dat in 1991 250 miljoen gulden te veel was uitgegeven, tien procent van het totale budget. De gemeente vroeg het Rijk een bedrag van 500 miljoen gulden.

In oktober vorig jaar besloot het kabinet zeventig miljoen gulden voor de gemeente uit te trekken. Volgend jaar wordt bekeken of Den Haag nog eens 35 miljoen gulden krijgt. Zonder hulp van de rijksoverheid dreigde de gemeente de artikel-12-status te krijgen, waarmee de gemeente onder curatele van het Rijk zou worden gesteld.

Den Haag gaat ervan uit dat een deel van de financiële problemen zal worden opgelost als de gemeente rond 1995 extra middelen krijgt na de herverdeling van Gemeentefonds-gelden. De gemeente hoopt verder te kunnen profiteren van gunstige rente-ontwikkelingen in 1993 en 1994.

Het college van B en W is tevreden over het effect van de tussentijdse financiële rapportages van de verschillende gemeentelijke diensten.