Geding om beschuldigingen van spionage en intimidatie

UTRECHT, 8 APRIL. De Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) eist een dwangsom van honderdduizend gulden voor elke keer dat M. Rabbae of het Nederlands Centrum Buitenlanders waarvan hij directeur is, de Unie beschuldigt van spionage en intimidatie. Gisteren diende voor de president van de Utrechtse rechtbank het kort geding dat de UMMON had aangespannen tegen het NCB.

Ruim een week geleden verscheen Rabbaes boek "Naast Amicales nu de UMMON', waarin hij aan de hand van verscheidene documenten en getuigenverklaringen de UMMON neerzet als "de lange arm van koning Hassan', zoals vroeger de vereniging Amicales dat was. Hij voert getuigen op die verklaren in Marokko problemen te hebben gekregen nadat ze in Nederland kritische opmerkingen over het regime hadden gemaakt of nadat ze in aanvaring waren gekomen met bestuursleden van de UMMON, met name Boujoufi en voorzitter E. Charroutti.

Advocaat mr. W.C. van Manen van het NCB voerde aan dat het erg vreemd zou zijn dat Rabbae zou moeten zwijgen, terwijl anderen discussiëren over zijn boek. Er loopt tevens een bodemprocedure van de UMMON tegen het NCB over de inhoud van de aantijgingen.

De UMMON is een vereniging van plaatselijke moskeeën (90 van de 118 zijn er bij aangesloten) en coördineert voor hen verscheidene zaken, zoals het onderwijs in de moskeeën. Ze is zich steeds meer, zo betoogde mr. E.M. Polak voor de Unie, gaan bezighouden met de integratie van de Marokkanen in de Nederlandse samenleving. Zo neemt zij deel aan de Islamitische Raad Nederland en de Islamitische Omroep Stichting. Dat nu zou voor de positie van het NCB bedreigend zijn, reden waarom Rabbae haar voortdurend achtervolgt met zijn aantijgingen.

Rabbae, Marokkaan van geboorte, beschuldigt de UMMON al jarenlang ervan een verlengstuk van de Marokkaanse overheid te zijn en op haar verzoek de integratie van Marokkanen in de Nederlandse samenleving af te remmen. “Hij speelt met vuur”, aldus Boujoufi. De spanning onder de Marokkanen zijn volgens hem op het conto van Rabbae te schrijven.

Vorige week vrijdag werden de bezoekers van de Grote Moskee in Amsterdam de gebedsruimte uitgehaald door de politie. Binnen was het tot een handgemeen gekomen en er liep in elk geval één man rond met een honkbalknuppel onder zijn jas. Maar volgens getuigen zou er ook iemand met een pistool zijn binnengegaan. Volgens Boujoufi zijn het "vrienden van Rabbae' geweest die de boel kwamen opstoken.

Andere Marokkanen menen dat de vechtpartij is veroorzaakt door het ontslag van de imam van die moskee. Volgens hen probeert de UMMON moskeeën in Nederland "over te nemen', als een imam hun niet welgevallig is. Zo iemand zou worden geïntimideerd op het consulaat, vaak in aanwezigheid van Charroutti en Boujoufi, of vervangen door UMMON-gezinde imams.