Extra buitenlucht helpt niets bij sick building syndroom

Het "sick building syndrome' zou veroorzaakt kunnen worden doordat zich in airconditioned gebouwen allerlei verontreinigingen in de lucht ophopen.

Dat komt doordat men om energie te besparen slechts een deel van de circulerende lucht door verse buitenlucht vervangt. Uit een Canadees onderzoek blijkt echter dat de werknemers in airconditioned kantoorgebouwen er niets mee opschieten als de aanvoer van verse buitenlucht sterk wordt verhoogd. Ze blijven klagen over oog-, neus- en keelirritatie, over vermoeidheid en concentratiestoornissen (New England Journal of Medicine, 25 maart).

De Canadese onderzoekers experimenteerden met de toevoer van verse buitenlucht in vier mechanisch geventileerde kantoorgebouwen. Geen van de vier stond bekend als echt ziekmakend. Het waren gewone Amerikaanse kantoorgebouwen van 10 tot 20 verdiepingen. Er deden 1838 personeelsleden mee (84% van het totale aantal). In sommige kantoorgebouwen werd de aanvoer van verse lucht een week lang verhoogd en in andere laag gehouden. De week daarna werd het omgekeerd. Dit werd drie keer herhaald. Gemiddeld werd per persoon tussen de 0,85 en 1,8 kubieke meter verse lucht per minuut aangevoerd. Het personeel en ook de onderzoekers wisten niet welk soort lucht er binnen kwam. Iedere woensdag vulden de kantoormensen een lijst in met vragen naar hun welbevinden.

Er bleek geen duidelijk verband te bestaan tussen het klachtenpatroon en de aanvoer van verse lucht. Van de personeelsleden had 39 procent steeds klachten, 33 procent nooit en van de overigen had de helft last tijdens de perioden met verminderde toevoer van verse lucht en de andere helft juist tijdens verhoogde aanvoer.

Toch namen bij de extra luchttoevoer de concentraties van typische binnenhuisvervuilers in de lucht, zoals formaldehyde, stikstofoxide, koolmonoxide, het totaal aan vluchtige organische stoffen, schimmelsporen en stof, meetbaar af. Het "sick building syndrome' lijkt dus niet veroorzaakt te worden door een toenemende vervuiling van de circulerende lucht.

De onderzoekers hebben ook de temperatuur, de luchtvochtigheid en de stroomsnelheid van de lucht op de werkplek zelf gemeten. Daaruit bleek dat er tussen deze variabelen en de klachten wel een duidelijk verband bestond. Dat komt overeen met de resultaten van eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat het "sick building syndrome' minder vaak voorkomt in mechanisch geventileerde gebouwen zonder luchtbevochtiging. Bij een kunstmatige bevochtiging kunnen er gemakkelijk schimmels, bacterieën of bacterieële gifstoffen via de lucht verspreid worden. Dit is echter nog niet te bewezen: er moet verder onderzoek naar gedaan worden.

Ongetwijfeld zal dan echter blijken dat ook onder de meest optimale omstandigheden niet alle klachten verdwijnen, want er zullen altijd mensen zijn die het niet kunnen verdragen als ze de ramen niet open kunnen zetten als ze dat zelf nodig vinden.