EG sluit voorlopig grenzen voor vee uit Oost-Europa

ROTTERDAM, 8 APRIL. De Europese Gemeenschap sluit voorlopig tot 7 mei haar grenzen voor de invoer van vee, vlees- en melkprodukten die afkomstig zijn uit Oost-Europa. De Europese Commissie heeft hiertoe besloten uit angst voor verspreiding van de uiterst besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer, die in Italië is geconstateerd na de import van runderen uit Kroatië.

De Europese Commissie verscherpt hiermee een eerdere maatregel van Nederland dat zijn grenzen al had gesloten voor runderen, schapen, varkens en geiten uit Oost-Europa, met uitzondering van Polen. Gisteren kwam ook Polen op de zwarte lijst, waarbij tevens werd besloten de boycot uit te breiden tot vleesprodukten die afkomstig zijn uit Oost-Europa.

Vorige week heeft de EG onderzoeksteams gestuurd naar Oost-Europa, die ontevreden zijn teruggekeerd. De vier teams die de commissie had uitgezonden hebben weliswaar het bestaan van mond- en klauwzeer niet daadwerkelijk kunnen vaststellen, maar zij kregen onvoldoende toegang en te weinig informatie om de ongerustheid over het voorkomen van de ziekte weg te nemen.

Volgens het Produktschap Vee en Vlees gaat het importverbod wat Nederland betreft om marginale aantallen die nauwelijks van invloed zijn op de economische activiteit in de vleessector. Woordvoerder S. Dijkstra: “Vorig jaar bedroeg de import in ons land van nuchtere kalveren uit Polen 14000. Een te verwaarlozen aantal op de 1 miljoen kalveren die we jaarlijks zelf mesten. Voor vleesprodukten geldt hetzelfde verhaal. Van Hongarije hebben we vorig jaar 188 ton (duizend kilo) ham afgenomen op een totaal van 147.000 ton dat we elders vandaan hebben gehaald.”